Accessibility by UserWay

Seamless Digital Accessibility with UserWay UserWay's AI-Powered Accessibility Widget is trusted by millions of websites…


UserWay.org 40.000+ active installations Prófað með 5.8.2 uppfært fyrir 3 vikur

Enable Accessibility

Easily integrate Enable Accessibility Toolbar into your WordPress website, no need to edit the theme…


uPress 9.000+ active installations Prófað með 5.5.7 uppfært fyrir 1 ár

Genesis Accessible

Genesis Accessible is a plugin for site owners who want accessibility-ready websites using the Genesis…


Rian Rietveld, Robin Cornett 1.000+ active installations Prófað með 5.3.10 uppfært fyrir 2 ár

Accessibility

An advanced plugin, that immediately applies key accessibility features on your WordPress website.


Octa Code 1.000+ active installations Prófað með 5.5.7 uppfært fyrir 1 ár

Equalweb Accessibility

Make your website accessible and compliant with EqualWeb AI-powered accessibility widget & monitoring scans. EqualWeb…


Equalweb Accessibility 800+ active installations Prófað með 5.7.4 uppfært fyrir 8 mánuðir

Access Monitor

Test your WordPress site for accessibility compliance. Run on-demand tests or schedule a weekly accessibility…


Joseph C Dolson 400+ active installations Prófað með 5.7.4 uppfært fyrir 8 mánuðir

Accessibility Press

Add floating accessibility toolbar to help people with disabilities read and navigate your site. Works…


iLogic 200+ active installations Prófað með 5.2.13 uppfært fyrir 3 ár

jwp-a11y

Check accessibility of target page and generate accessibility evaluate page and policy.


Jidaikobo Inc. 100+ active installations Prófað með 5.8.2 uppfært fyrir 2 mánuðir

Deklaracja dostepnosci WCAG 2.1

Wtyczka umożliwiająca automatyczne wygenerowanie spełnienia deklaracji dostępności WCAG 2.1 wymaganej na podstawie art. 12 pkt…


deklaracjadostepnosci.eu 100+ active installations Prófað með 5.4.8 uppfært fyrir 1 ár