TomS reCAPTCHA

Integrated Google ReCaptcha for WordPress.Protect the login, register, lostpassword and comment forms. Support Woocommerce, Ultimate…


Tom Sneddon 600+ active installations Prófað með 6.2.4 uppfært fyrir 11 mánuðir

JC Recaptcha

The Add new recaptcha google plugin allows you to implement a super security REcaptcha form…


Julio Cesar LLavilla Ccama 100+ active installations Prófað með 4.0.38 uppfært fyrir 9 ár

Sargas reCAPTCHA

reCAPTCHA for login, signup, comment, WooCommerce, Mailchimp and other forms.


Sargas Inc Fewer than 10 active installations Prófað með 6.2.4 uppfært fyrir 11 mánuðir