μcaptcha

Integrates μcaptcha with WordPress, including comment and login/registration forms.


Luis Leiva 10+ active installations Prófað með 5.4.15 uppfært fyrir 4 ár

PollMe

An easy to modify poll system that uses Google Charts to display the results


dcoda 10+ active installations Prófað með 3.3.2 uppfært fyrir 12 ár

[凹凸曼]中文验证码

实现网站登录用户和注册用户的时候,显示弹层中文点击验证码,防止恶意注册,恶意内容发表,恶意评论.


凹凸曼 10+ active installations Prófað með 6.5.2 uppfært fyrir 2 vikur

WP Contact Form

An easy and powerful form builder that lets your visitors send you email. Blocks all…


Umair Saleem 10+ active installations Prófað með 5.9.9 uppfært fyrir 2 ár

NF Captcha

NF Captcha adds Really Simple CAPTCHA element for human check.


Jens Brunnert 10+ active installations Prófað með 4.4.32 uppfært fyrir 8 ár

Logical Captcha

Integrates a logic captcha to verify that the registrant is a human and not a…


Josh de Lioncourt 10+ active installations Prófað með 2.8.4 uppfært fyrir 15 ár

GWP-Captcha

This will add letter captcha to your register form, login form, and lostpassword form. You…


Karl Kiesinger Fewer than 10 active installations Prófað með 6.1.6 uppfært fyrir 1 ár

Sargas reCAPTCHA

reCAPTCHA for login, signup, comment, WooCommerce, Mailchimp and other forms.


Sargas Inc Fewer than 10 active installations Prófað með 6.2.5 uppfært fyrir 1 ár